Ảnh bác sĩ tư vấn với bệnh nhân tại Nha khoa Cẩm Tú Nha khoa Quận 1

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của Nha Khoa Cẩm Tú cho người dùng biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được như thế nào. Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 

Khi sử dụng website của chúng tôi, đồng nghĩa việc bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

 

Chính sách của chúng tôi đảm bảo giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 

Tại Nha Khoa Cẩm Tú, chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, số điện thoại, email... khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc của bạn, cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất và cần thiết về các dịch vụ nha khoa cũng như về chúng tôi.

 

Nha Khoa Cẩm Tú có thể thu thập một số thông tin nhất định khi ghé thăm trang web, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào website và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến website của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý website, hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của bạn khi truy cập vào website của chúng tôi.

 

Chia sẻ thông tin cá nhân


Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Quy định Dữ liệu Cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn thông tin...

 

Ngoại trừ các trường hợp như đã nêu trong “Mục đích thu thập thông tin cá nhân”, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của tòa án hoặc nhà chức trách có thẩm quyền.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

 

Thời gian lưu trữ thông tin


Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Nha Khoa Cẩm Tú.

 

Cam kết bảo mật thông tin


Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, điều đó có nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể đảm bảo được bảo mật 100%, rủi ro tiềm ẩn bị đánh cắp thông tin hoàn toàn có thể xảy ra . Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin cho chúng tôi.

 

Trên website của Nha Khoa Cẩm Tú có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Nha Khoa Cẩm Tú, vì vậy Nha Khoa Cẩm Tú không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

 

Thay đổi chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều khoản nào được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ khác khả thi và phù hợp nhất với điều khoản cũ. Một điều khoản bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

 

Lưu ý khi sử dụng trang web nghĩa là bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi và sẽ được cập nhật tại trang này, do đó bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập website để đảm bảo rằng bạn hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

 

© 2022, Camtu Dental – All Rights Reserved
Bảo Mật Thông Tin
Cổng Thông Tin Sở Y Tế Tp. HCM

Gọi

Đặt Hẹn

Địa Chỉ